ΜΙΚΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ενός Ευμετάβλητου Τοπίου / Micro-Stories Of A Mutable Landscape
Μια Ομαδική Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με τα έργα που δημιουργήθηκαν μέσα από το Ios Art Residency #1
Το Σωματείο Σώστε Την Ίο (Save Ios), η δραστήρια κίνηση πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των παραδοσιακών οικισμών και μνημείων της Ίου, πραγματοποιεί από τις 13 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2022, την ομαδική Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο Μικρο Ιστορίες Ενός ευμετάβλητου Τοπίου σε επιμέλεια του Δήμητρη Φουτρή, με έργα που δημιούργησαν τρεις εικαστικοί, η Δήμητρα Κονδυλάτου, ο Ορέστης Μαυρουδής, και η Φωτεινή Παλπάνα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Ios Art Residency #1. Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Ιητών, υπό την Αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.
Η ιστορία του Ios Art Residency #1 Μια ομάδα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά την αγάπη τους για τη Ίο και την ξεχωριστή ομορφιά των Κυκλάδων ξεκίνησε – με λίγα μέλη αρχικά – με όραμα να συμβάλει στην προστασία της ομορφιάς της Ίου από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη που έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή αυτού του μοναδικού και ιδιαίτερου τοπίου. Η ομάδα χρόνο με το χρόνο μεγάλωσε και έγινε το Σωματείο «Σώστε την Ίο» (Save Ios). Υπήρχε η επιθυμία από όλους να βοηθήσουν στην παύση των εκτεταμένων περιβαλλοντικών καταστροφών από διαφορετικές εταιρείες ιδίων επιχειρηματικών συμφερόντων που προωθούν μια ανάπτυξη εντελώς ασύμβατη με την Αιγαιοπελαγίτικη φυσιογνωμία του νησιού. Και για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε να υλοποιηθούν από το σωματείο κάποιες δράσεις με σκοπό την ενδυνάμωση του πολιτιστικού προφίλ του νησιού της Ίου, και την ενίσχυση της παρουσίας της σύγχρονης τέχνης, σε συνάρτηση με την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας των κατοίκων και των επισκεπτών του.
Η ιδέα ενός προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών γεννήθηκε ως μια πιθανή δράση του σωματείου. Με την υποστήριξη του Δήμου Ιητών και την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, το Ios Art Residency #1 έγινε πραγματικότητα με τον υποτίτλο “Μικρο-ιστορίες Ενός Ευμετάβλητου Τοπίου”, και σε πρώτη φάση προσκάλεσε τρεις εικαστικούς καλλιτέχνες, για δύο εβδομάδες τον Απρίλιο του 2022, να γνωρίσουν τη Ίο από κοντά. Στο διάστημα αυτό συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με τους κατοίκους του νησιού και μέσω της επιτόπιας έρευνας δημιούργησαν και παρουσιάζουν νέα έργα.
Η έκθεση με τίτλο Μικρο-ιστορίες Ενός Ευμετάβλητου Τοπίου θέτει την έννοια της φύσης στο επίκεντρο, με στόχο να διερευνήσει την αλληλεπίδραση της με τον πολιτισμό του καθημερινού. Να χαρτογραφήσει δηλαδή στοιχεία της ευθραυστότητας του Κυκλαδίτικου τοπίου υπό το πρίσμα των διαφορετικών επιπέδων ιστορίας (ή ιστοριών) του νησιού, είτε αυτές αφορούν το πεδίο των ανθρώπινων σχέσεων -μνήμες, γεγονότα και συναισθήματα- είτε την άμεση επισήμανση της σχέσης του κατοίκου με το τοπίο. Επιδιώκει -τελικά- να ευαισθητοποιήσει τον θεατή στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της αλόγιστης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτό.
Συνοπτικά Στοιχεία:- Εγκαίνια Έκθεσης: 13 Αυγούστου 2022, 20:30 μ.μ.- Χώρος Διεξαγωγής: πρώην Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης), Χώρα, Ίος, Κυκλάδες – Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Δήμητρα Κονδυλάτου, Ορέστης Μαυρουδής, Φωτεινή Παλπάνα – Επιμέλεια Έκθεσης: Δημήτρης Φουτρής, – Συντονισμός: Γεωργία Βουδούρη

////

A Group Exhibition of Contemporary Art with the works created during Ios Art Residency #1
Save-Ios Association, the active citizens group for the protection of the environment, traditional Aegean character and monuments of Ios island, presents from August 13 to September 13, 2022, the contemporary art group show entitled Micro-stories of a Mutable Landscape, curated by Dimitris Foutris, with works by Dimitra Kondylatou, Orestis Mavroudis and Foteini Palpana, in the context of Ios Art Residency #1. The exhibition is realised with the support of Ios Municipality, under the Aegis and the support of Ministry Of Culture & Sports and with the support of NEON Organization for Culture and Development.
𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐈𝐨𝐬 𝐀𝐫𝐭 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐲 #𝟏
A group of people with common passion for Ios island and the unique beauty of the Cyclades started – with a few members in the beginning – with a vision to help protect the beauty of Ios from the uncontrolled development that results in the destruction of this unique and special landscape.
The group grew year by year and became the Save Ios Association. There was a desire from all to help stop the widespread environmental destruction by different self-interested companies promoting a development completely incompatible with the islands Aegean physiognomy. And for this purpose, it was decided to implement some actions by the association with the aim of strengthening the cultural profile of the island of Ios, and strengthening the presence of contemporary art, in connection with the cultivation of the environmental and social sensitivity of its residents and visitors.
The idea of ​​an artist hosting program was born as a possible action of the union. With the support of the Municipality of Ios and the funding of the Ministry of Culture, Ios Art Residency #1 became a reality with the subtitle & Micro-stories of a Changing Landscape and in the first phase invited three visual artists, for two weeks in April 2022, to get to know Ios up close. During this time they met and exchanged views with the inhabitants of the island and through field research they produced new works.
The exhibition Micro-stories of a Mutable Landscape places the concept of nature at the epicentre, aiming to explore its interaction with everyday culture. That is, to map elements of the fragility of the Cycladic landscape in the light of the different levels of history (or stories) of the island, whether these relate to the field of human relations – memories, events and emotions – or the direct identification of the relationship of the inhabitant with the landscape. It seeks ultimately- to raise awareness towards the protection of the environment from the effects of indiscriminate human intervention in it.
Details:
– Opening: 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟏𝟑𝐭𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝟐𝟎:𝟑𝟎 𝐩𝐦
– Exhibition Venue: 𝐊𝐃𝐀𝐏 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 (𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐅𝐨𝐫 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲), 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐈𝐨𝐬, 𝐂𝐲𝐜𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬
– Participating Artists: 𝐃𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐧𝐝𝐲𝐥𝐚𝐭𝐨𝐮, 𝐎𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬 𝐌𝐚𝐯𝐫𝐨𝐮𝐝𝐢𝐬, 𝐅𝐨𝐭𝐞𝐢𝐧𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐩𝐚𝐧𝐚
– Curation: 𝐃𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐨𝐮𝐭𝐫𝐢𝐬
– Coordination: 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐢𝐚 𝐕𝐨𝐮𝐝𝐨𝐮𝐫𝐢